Synpunkter och funderingar

Vi tar gärna emot synpunkter och funderingar

Vi på Familjehemkonsulenter Sverige AB erbjuder söker löpande er som uppfyller kravet och vill göra skillnad. Ni är välkomna att komma med er ansökan.

Synpunkter och klagomål

Vår strävan är att alltid bli bättre på det vi gör och att behandla alla involverade med respekt.  Därför är det oerhört värdefullt för oss att ta del av era synpunkter och åsikter om våra tjänster som ett led i arbetet med att förbättra och utveckla vår verksamhet.

Vi tar gärna emot dina synpunkter och konstruktiv kritik för att förbättra oss och utvecklas i vårt arbete. Klagomål och synpunkter kommer att behandlas enligt rutin och vi säkerställer din anonymitet. Beskriv ditt ärende och vad klagomålet eller synpunkten avser, exempelvis bemötande, tillgänglighet, information eller något annat.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå