Familjehemkonsulenter AB

- med barnets bästa i fokus -

Vi erbjuder följande tjänster och har ramavtal med över 200 kommuner

Vår värdegrund

Barnets bästa i fokus

Vi är ett familjehemsföretag med lång bakgrund inom jour, familjehem och stödboendeverksamhet. Våra konsulenter har lång erfarenhet av arbete i socialtjänsten och är ett viktigt stöd för våra jour- och familjehem.

Vår värdegrund utgör grunden för vår verksamhet och vägleder oss i vårt dagliga arbete med att stödja och främja jour och familjehemmen och de placerade. Vi grundade verksamheten utifrån vår vision att alltid sätta barnets behov i centrum och utgår från barnets bästa i alla delar av vårt arbete.

Ramavtal

Familjehemkonsulenter har ramavtal med över 200 kommuner

För dig/er som vill bli familjehem

För att kunna bli jour eller familjehem krävs det hjärta och rum men också en del andra förutsättningar. Du kan vara ensamstående, sambo, gift med eller utan barn. Det kan vara personer med heltidsarbete, deltidsarbete eller studerande. Det viktiga är att barnet får en trygg och stabil tillvaro i hemmet med en meningsfull fritid. Att vara familjehem innebär att man kan ta emot barn och unga i sitt hem under en kortare eller längre period.

Våra familjer gör ett fantastiskt arbete för barn i behov.
Våra familjer gör ett fantastiskt arbete för barn i behov.


“Våra konsulenter har en lång och gedigen erfarenhet och kunskap kring utsatta barn och ungdomar. De anknutna familjerna till vår verksamhet har god erfarenhet och kunskap om behoven för ett placerat barn samt är mångkulturellt. Familjehemmen erbjuds kontinuerlig handledning och utbildning.”
Familjehemkonsulenter
Tack för att du öppnar ditt hjärta och hem för våra barn !
Tack för att du öppnar ditt hjärta och hem för våra barn !

För er som redan är familjehem

Familjehemskonsulenten erbjuder tät kontakt och tillgänglighet.
Vi ger kontinuerligt stöd och handledning. Vi erbjuder även utbildningar om olika kulturer, asylprocess, ensamkommande barn och integrationsfrågor samt utbildningar inom NPF . Vi kan skräddarsy utbildningar efter behov som uppstår. Du som familjehem får ett journummer till din konsulent som du når dygnet runt vid eventuella frågor. Familjehemmen får en ersättning som täcker omkostnader samt ett arvode.

Familjehemkonsulenter AB

Vi erbjuder trygga jour- och familjehem med stöd – Förfrågningar kan ske dygnet runt på 08 – 15 38 95

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå