En plats för varje barn

Bli familjehem och gör skillnad för den som behöver det mest

Vi på Familjehemkonsulenter söker familjer som har plats i hemmet liksom i hjärtat för att ta emot barn och erbjuda kärlek och trygghet.

Att vara familjehem hos oss

Vi har sedan flera år en bank av jour och familjehem som kan ta emot barn långsiktigt och kortsiktigt. Våra familjehem har ett brett mångkulturellt spektra och vi är noga med att utbilda våra familjehem om ensamkommande barn, asylprocessen och integration. Våra familjehem får extra stöd från oss gällande skolinskrivning, tand- och sjukvård samt diverse praktiskt arbete så som transporter.

Samtliga familjer som blir uppdragstagare hos Familjehemkonsulenter Sverige AB uppfyller föreskrifter och rekommendationer. Vi genomför en första utbildning och besöker familjehemmen innan en placering blir aktuell. Familjehemmen får kontinuerlig handledning och erbjuds löpande utbildningar. Till stöd för familjehemmen finns det praktiskt råd och stöd dygnet runt från en av våra konsulenter.

Att bli familjehem

Vem som helst kan bli familjehem, ni kan bo i en lägenhet, hus eller på landet.
Du kan vara ensamstående, sambo, gift med eller utan barn. Det kan vara personer med heltidsarbete, deltidsarbete eller studerande.

Det viktiga är att barnet får en trygg och stabil tillvaro i hemmet med en meningsfull fritid. Att vara familjehem innebär att man kan ta emot barn och unga i sitt hem under en kortare eller längre period. Familjehemsföräldrar ger barnet trygghet och god omvårdnad. Familjen stödjer barnet i skolgången, sociala kontakter och fritidsaktiviteter. Det är alltid du som familjehem som tar beslut om det som handlar om barnets vardag och hemmets rutiner.
Det är viktig med ett nära samarbete mellan dig, din konsulent och barnets socialsekreterare för att en placering ska kunna fungera som bäst.

Barn placerade med Sol och LVU

Vi arbetar för att göra skillnad i det placerade barnets liv och alltid med ett nära samarbete med våra uppdragstagare där vi vill underlätta för socialtjänstens handläggare. Exempelvis genom att hjälpa till vid barnets umgänge med föräldrar eller övrigt nätverk. Vi lägger stor vikt vid att arbeta med Barns behov i centrum, BBIC.

Hur går det till?

När en socialsekreterare ger oss på Familjehemkonsulenter Sverige AB en förfrågan om en placering i jourhem/familjehem så letar vi bland våra familjer efter den familj som kan vara mest lämpligt för just den placeringen. Om du/din familj bedöms vara den familj som matchar förfrågan blir du kontaktad av en familjehemskonsulent och får frågan om du har möjlighet att ta emot barnet. Om det inte är akut och placeringen inte måste ske omedelbart bokar vi in ett möte i ditt hem tillsammans med socialsekreterare som får berätta om barnets behov.
Vid det mötet får du berätta om dig själv och försöka beskriva hur du vill ta hand om den unge samt visa det rum du erbjuder. Om alla parter är eniga och det bestäms att en placering ska bli av hos dig görs en planering upp om, när och hur flytten ska gå till.

Det får familjehemmet av oss

Familjehemskonsulenten erbjuder tät kontakt och tillgänglighet. Vi ger kontinuerligt stöd och handledning. Vi erbjuder även utbildningar om olika kulturer, asylprocess, ensamkommande barn och integrationsfrågor samt utbildningar inom NPF . Vi kan skräddarsy utbildningar efter behov som uppstår.  Du som familjehem får ett journummer till din konsulent som du når dygnet runt vid eventuella frågor. Familjehemmen får en ersättning som täcker omkostnader samt ett arvode.

Placera hos oss

På Familjehemkonsulenter Sverige AB strävar vi efter god kvalité och god omsorg för våra placerade barn. Hos oss är alltid barnet i fokus. Våra familjer tar endast uppdrag genom oss och får som max ta emot tre barn åt gången. En placering hos oss sker alltid i samråd med det aktuella familjehemmet. För att det ska bli en trygg och bra start erbjuder vi transport vid hämtningar och andra besök.Vid placering upprättas en genomförandeplan där barnet, familjehemmet, ev. god man, eller biologiska föräldrar och socialtjänsten är delaktiga. Våra konsulenter följer upp barnet och är med hela vägen.
För att underlätta för våra familjehem, socialtjänsten och för barnets trygghet erbjuder vi praktiskt stöd med bl.a. transport, fritidsaktiviteter, tidsbokningar, kontakt med anhöriga, umgängen med biologiska föräldrar, familjeanknytning, uppföljning av ärende m.m.

Vid placeringsförfrågan når du oss dygnet runt per telefon eller mail

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå