Kontaktperson och stöd

Få hjälp och stöd av kontaktperson

Vi på Familjehemkonsulenter Sverige AB erbjuder söker löpande er som uppfyller kravet och vill göra skillnad. Ni är välkomna att komma med er ansökan.

För dig med behov av kontaktperson

Vi erbjuder tjänster/uppdrag inom kontaktmannaskap där vi avser en matchande kontaktperson för personen i fråga. Som ett första steg träffar vi personen för att få en uppfattning om dennes behov.

En central del av en kontaktpersonens roll är att bryta den enskildes känsla av isolering genom att erbjuda gemenskap och engagera dem i olika aktiviteter. Utöver detta kan de också bistå med praktisk hjälp och vägledning i vardagliga situationer, samt uppmuntra till deltagande i fritidsaktiviteter. På detta sätt blir kontaktpersonen en oumbärlig del av den enskildes liv, och deras närvaro kan göra en betydande skillnad för den som behöver stöd.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå