Vi placerar dygnet runt

Vi erbjuder trygga jour- och familjehem med stöd

Är du socialsekreterare och söker jour- eller familjehem. Kontakta oss så pratar vi vidare!

Våra familjehem finns för barn och unga som behöver det.

I våra akuta jourhem kan vi på kort varsel ta emot barn och unga och även föräldrar med medföljande barn. Vi upprättar en genomförandeplan och våra medarbetare erbjuder regelbundet stöd till de boende.

Vi jobbar kontinuerligt med skyddsbedömningar. För oss är det viktigt att de som bor hos oss ska känna sig trygga

Ramavtal

Familjehemkonsulenter har ramavtal med över 200 kommuner

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå